Dit was de motie-AV van 2023

Congres-2023-home

Het zomercongres in De Blankaart was naast vier dagen interessante sessies, zotte excursies, woeste beheerwerken en natuurlijk veel sfeer ook hét jaarlijkse summum van de JNM-democratie. In het centrum daarvan stonden natuurlijk de twee Algemene Vergaderingen.

Op zaterdag werd het oude HoofdBestuur geëvalueerd en het nieuwe HoofdBestuur verkozen. (Wie er dit werkjaar in het HB zit, lees je in de HB-voorstelling.) De dag ervoor al werd de motie-AV gehouden. Moties zijn voorstellen ter aanpassing van het Intern Reglement (‘de wet’) of de statuten (‘de grondwet’) van JNM. Elk effectief lid kan een motie indienen. De Algemene Vergadering, waar elke ini en elk gewoon lid (behalve bestuursleden) stemrecht op hebben, beslist dan of de motie wordt aangenomen of niet. Dit jaar hadden we maar liefst achttien moties te behandelen (allen over het Intern Reglement, er waren geen statutaire moties ingediend). Op deze pagina vind je het verslag van deze Algemene Vergadering en allerlei andere nuttige en boeiende documenten.

Download hier het verslag van de AV

Zoals artikel 16 van het Intern Reglement voorschrijft: "Vanaf het ogenblik van publicatie krijgen alle leden gedurende 30 dagen de gelegenheid om hier opmerkingen bij te formuleren. Deze opmerkingen dienen schriftelijk te worden medegedeeld aan de bondsvoorzitters. Na afloop van de periode van 30 dagen zal het Bestuur zich over deze opmerkingen buigen en waar nodig het verslag laten aanpassen. De correcties op het verslag worden vervolgens online gepubliceerd." Stuur je opmerkingen per mail naar bovo@jnm.be of stuur ze naar het bondssecretariaat: Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent

Om het verslag goed te begrijpen, kan het van pas komen om ook de ingediende moties in te kunnen kijken. Hieronder kan je PDF's downloaden van alle behandelde moties.

Dit alles betekent natuurlijk ook dat het Intern Reglement is aangepast. De nieuwste versie kan je hieronder downloaden als PDF.

Het was dit jaar geen lichte motie-AV, maar de uittredende bondstop wil benadrukken tevreden te zijn over de opkomst, het grote aantal ingediende moties en de vele vragen die er gekomen zijn op de AV, kortom, over de participatie in de democratie van JNM. Want after all moet je beseffen dat we wel echt gewoon vijf uur lang hebben vergaderd met zo’n 120 jongeren over een Intern Reglement. En dat is eigenlijk best wel uniek. In de JNM-democratie hebben alle ini’s en gewone leden stemrecht en recht op participatie in het bestuur van onze organisatie. Zoek maar eens een andere vzw waarin je een dergelijke democratie vindt. Bedankt aan alle aanwezigen om onze democratie levend te houden.