Milieu

“Wild voor milieu, uit bezorgdheid”, zegt onze missie. Daarom beschermen we onze planeet door deel te nemen aan milieu- en klimaatacties, door activiteiten te organiseren rond milieuthema’s en natuurlijk ook door zelf met respect om te gaan met al wat leeft, groeit en bloeit.  

Duurzame werking

We willen andere mensen warm maken voor een duurzame, ecologische manier van leven. Logisch dus dat ook de werking van JNM duurzaam is, met respect voor onze planeet en het klimaat.  

JNM’ers springen vaak op de fiets en zwieren die fiets ook op de trein. Eten is vegetarisch, lokaal en seizoensgebonden op JNM-activiteiten en -kampen. Printen doen we eco-vriendelijk en het JNM-textiel is ecologisch. We hergebruiken en recycleren waar we kunnen. De Kringwinkel is ons zeer bekend, en bovenal voorkomen we afval en materiaal waar mogelijk.

F_ViktorVranken_DuurzaamFiets

Duurzaam gebouw


Enkele jaren geleden drong een grondige, een heel grondige, verbouwing van het bondssecretariaat zich op. Ook daar trokken we die ecologische lijn door. Toiletten spoelen we door met regenwater, het dak werd een groendak en er is een systeem om voedselresten weg te werken.

Klimaatmarsen 

Klimaat en klimaatbeleid liggen JNM’ers heel nauw aan het hart. We laten onze stem luidkeels horen op klimaatmarsen, want klimaat is een verhaal van ons allemaal, zeker van jongeren!

Milieu- en klimaatacties 

Hier en daar lopen JNM’ers rond die niet vies zijn van een stevige milieu- of klimaatactie en daar hoort soms een streepje burgerlijke ongehoorzaamheid bij. Bruinkoolmijnen bezetten, nachtenlang in bomen kamperen als protest tegen de kap van een waardevol stukje bos, informatie de wereld insturen zodat iedereen de plannen van het gemeentebestuur kent om de mooiste dreef van de gemeente tegen de vlakte te leggen… En veel meer dan dat!

F_SafeTheDreef
F_BavoJosephy_ClanDuNeon

Neonlampen verbruiken onnodig veel energie en vervuilen het straatbeeld. Maar… ze zijn ook vrij eenvoudig uit te schakelen. JNM schakelde al een aantal keer de neonverlichting uit. En, lichtte de winkeliers in over de reden van die actie.

Lees hier een artikel over Clan du Neon!
F_LiesVanderbauwhede_VeroverRuimte

Wist je dat er zeven miljoen parkeerplaatsen zijn in Vlaanderen? Ze-ven Mil-joen! Dat is meer dan er Vlamingen zijn! Gemiddeld staan die voertuigen 23 uur per dag stil te staan. In 2020 nam JNM over heel Vlaanderen, op dezelfde dag, parkeerplaatsen in om de vraag naar meer ruimte en natuur kracht bij te zetten.

Bekijk hier onze actie in de Duffelse Handelstraat
F_SimonClement_Sterrebos

Studenten in een boom in een bosje op de campus van de UGent. Drie weken lang kamperen in het Sterrebos om te protesteren tegen de kap van dit waardevolle stukje stadsbos. Om duidelijk te maken dat de natuur van onschatbare waarde is in onze strijd tegen klimaatverandering en het behoud van de biodiversiteit.

Lees hier een artikel over het lot van het Sterrebos!

Klimaat en sociale rechtvaardigheid gaan hand in hand! 

Opkomen voor natuur en milieu zien we als onze verantwoordelijkheid. Dit willen we verbinden met sociale rechtvaardigheid. We zijn ervan overtuigd dat onze thema’s sterk verbonden zijn met sociale (on)gelijkheid. Werken aan een ecologische én sociale samenleving is een evidentie voor JNM. We laten onze stem horen in het maatschappelijk debat en pleiten voor een sociaal en ecologisch rechtvaardige samenleving.  

Ook binnen JNM pakken we sociale ongelijkheid aan. Door onze drempels te verlagen en samen te werken betrekken we kinderen en jongeren die we momenteel nog niet bereiken, bij onze inhoudelijke pijlers. Zo verdiepen we onze inhoudelijke werking.

F_KAAGent_SociaalRechtvaardig