Missie & Visie

Een jeugdbeweging 
Voor en door jongeren 
Wild van natuur, uit verwondering 
Wild voor milieu, uit bezorgdheid 
Spel en plezier  
Open voor iedereen 
Ongebonden... 
... en een beetje tegendraads
 

f-ewoutdevos-jnmjeugdbeweging

Een jeugdbeweging

JNM is een jeugdbeweging. We richten ons op kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel van 7 tot 26 jaar met interesse voor natuur en respect voor het milieu.

f-ewoutdevos-doorjongeren

Voor en door jongeren

Onze werking is jong en dynamisch. Ze wordt gedragen door jonge vrijwilligers die ook over afdelingen heen met elkaar in contact treden. Een bende hardwerkende, professionele medewerkers neemt hierin een ondersteunende rol op. Elke JNM‘er ouder dan 12 heeft een stem om het beleid mee te bepalen. We denken samen na en maken complexe thema’s bespreekbaar. Wie ouder is dan 26 jaar kan geen actief lid meer zijn van JNM. Zo houden we onze jeugdbeweging jong en is er genoeg ruimte voor vernieuwing.

f-ewoutdevos-wildnatuurv2

Wild van natuur, uit verwondering

JNM’ers zijn gebeten door natuur. Uit verwondering bestuderen, beschermen, en genieten we van het groen om ons heen. Zo krijgen we een beter inzicht in de natuur en de verschillende problemen waarmee ze te maken heeft. Door er op uit te trekken en te beheren proberen we bij te dragen aan een oplossing.

f-ewoutdevos-wildmilieu

Wild voor milieu, uit bezorgdheid

JNM’ers zijn bezorgd over het milieu en klimaat. Zowel het begrijpen van als het bewustmaken rond milieu- en klimaatproblemen vormen een belangrijke basis voor onze werking. We organiseren onze activiteiten zo duurzaam mogelijk en nemen hier expliciete maatschappelijke standpunten rond in. Indien nodig verdedigen we onze kijk door op straat te komen of door straffe bewustmakingsacties op poten te zetten.

f-emma-spelplezier

Spel en plezier

Een unieke sfeer, gedeelde idealen en amusement zijn de drijfveer voor ons engagement. Omdat we een jeugdbeweging zijn, willen we samen spelen en plezier maken. Onze thema’s, natuur, milieu en beheer, pakken we ook op een speelse manier aan. We leren van elkaar, ontplooien ons en nemen als een leuke groep vrienden verantwoordelijkheden op.

f-emma-openiedereen

Open voor iedereen

JNM staat open voor jongeren van alle achtergronden. We streven naar een diverse werking waarin plaats is voor elke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging en hebben respect voor ieders mening. Pesten en uitsluiten horen niet thuis bij JNM. Discriminatie staat niet los van de milieu- en klimaatproblematiek en daarom moeten beide aspecten samen worden aangepakt.

f-ewoutdevos-ongebonden

Ongebonden...

JNM wil haar lot niet verbinden aan dat van andere verenigingen of bewegingen. We zijn onafhankelijk maar wel een sterke partner, zowel in het jeugdwerk als in de milieu- en natuursector. Met onze unieke werking rond jeugd, natuur- en milieusector en natuurbeheer slaan we de brug tussen deze verschillende gebieden.

f-ewoutdevos-tegendraads

…En een beetje tegendraads

Met een scherpe blik bieden we alternatieven aan en geven we zelf het goede voorbeeld. Op een ludieke manier zorgen we voor een kritische noot wanneer iets niet binnen onze idealen past. We geloven in onze ideeën en aarzelen niet om hiervoor publiekelijk actie te ondernemen.