Organisatie

JNM, de jeugdbond voor Natuur en Milieu, is een jeugdbeweging voor en door jongeren, dus zijn het ook jongeren die aan het roer staan van JNM. Letterlijk. Het Bestuur van JNM is in handen van JNM’ers en JNM’ers bepalen het beleid. Dat kan ook niet anders, want met uitzondering van enkele ondersteunende personeelsleden zijn er bij JNM alleen maar… JNM’ers.

Lokaal

JNM Afdelingen

Op lokaal niveau heeft JNM afdelingen in heel Vlaanderen en Brussel. Elke afdeling is als het ware een aparte JNM, met heel veel autonomie. Afdelingen plannen en organiseren eigen activiteiten en hebben een eigen afdelingsbestuur, met minstens een voorzitter, secretaris en penningmeester. Maar in de meeste afdelingen zijn er veel meer functies binnen het afdelingsbestuur. Voor iedere leeftijdsgroep (piep, ini en gewone leden) is er een verantwoordelijke en zijn er begeleiders. 

In totaal telt JNM ongeveer 40 afdelingen, met een ledenaantal dat kan variëren van 30 tot ver boven de 100. Maar in welke afdeling je ook komt, je vindt er trotse JNM’ers met een groen hart.

JNM is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. Binnen JNM bestaan er twee niveaus: de JNM Afdelingen en JNM Nationaal, de koepel. 

Een groot deel van de taken van de koepel liggen op logistiek, financieel en ondersteunend vlak. 

Regio's

De afdelingen zijn onderverdeeld in regio's, kleinere groepen afdelingen die nauwer samenwerken met elkaar. Ze organiseren samen activiteiten, weekendjes, kampen, en wisselen kennis uit. In het kaartje hieronder hebben de regio's elk hun eigen kleurtje.

Kiemwerkingen

Een kiemwerking is een JNM Afdeling die tijdelijk ondersteuning krijgt van 26+-ers. Het kan gaan om een afdeling die nieuw opstart, of om een afdeling die het even moeilijk heeft en het alleen niet redt. In elk geval is het altijd de bedoeling dat een kiemwerking zo snel mogelijk evolueert naar een echte JNM Afdeling die volledig draait op jonge vrijwilligers. Daarom stelt de AfdelingsOndersteuningsPloeg (AOP) altijd een plan op met dat einddoel. Wil je meer weten over kiemwerkingen, of zou je zelf graag een JNM-afdeling (helpen) oprichten, mail naar afdelingsondersteuner@jnm.be

JNM Nationaal 

Algemene Vergadering

Het hoogste beslissingsorgaan binnen JNM is de Algemene Vergadering (AV). Alle ini’s en gewone leden mogen op een Algemene Vergadering aanwezig zijn en hebben stemrecht. Elk jaar organiseert JNM vier AV’s.

Meer over de Algemene Vergadering van JNM

F_ErinnLaget_AVDemocratie

Structuur van JNM 

JNM is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. Binnen JNM bestaan er twee niveaus: de JNM Afdelingen en JNM Nationaal, de koepel. 

Een groot deel van de taken van de koepel liggen op logistiek, financieel en ondersteunend vlak. 

JNM Nationaal 

Op nationaal niveau bestaat JNM uit tien ploegen die samen meer dan 100 vrijwilligers tellen. Zij vormen het Hoofdbestuur. 

  • Natuurstudiewerkgroep 

  • Beheerwerkgroep 

  • Milieuwerkgroep 

  • Jeugdploeg 

  • Vormingsploeg 

  • Afdelingsondersteuningsploeg 

  • Praktische ploeg 

  • Communicatieploeg 

  • Winkelploeg

  • Inclusieploeg

Meer info voor leden vind je hier.

Het bondssecretariaat van JNM, in Gent, doet vaak dienst als tweede thuis voor JNM’ers die actief zijn in het Hoofdbestuur. Daar vind je ook de personeelsleden.  

Bestuur

Het Bestuur van JNM bestaat uit de voorzitters van de ploegen die in JNM Nationaal actief zijn, samen met de drie bondsvoorzitters. Het Bestuur komt maandelijks samen en neemt de belangrijkste beslissingen doorheen het werkjaar. Het beslist over het strategisch beleid, het financieel beleid, het personeelsbeleid en het vrijwilligersbeleid. Het Bestuur krijgt ondersteuning van twee personeelsleden: de coördinator en de beleidsondersteunend medewerker (BOM).  

Deze twee personeelsleden en de drie bondsvoorzitters bereiden de vergaderingen van het Bestuur voor en staan in voor het dagelijks bestuur van JNM Nationaal.  

Hoofdbestuur

De nationale werking wordt gedragen door ongeveer 100 vrijwilligers: het Hoofdbestuur (HB). Zij werken samen met de personeelsleden. Elke HB'er zetelt in één of meer van de negen ploegen van het Hoofdbestuur. Elke ploeg heeft eigen taken en projecten. 

Personeel

De personeelsleden van JNM ondersteunen en helpen de vrijwilligers en nemen enkele concrete taken op zich die een heel sterke continuïteit vragen. Ieder personeelslid volgt ook een ploeg of team op.

Samenwerkingen

JNM werkt zowel op lokaal als op nationaal niveau samen met allerlei organisaties binnen de jeugd-, natuur- en milieusector. Het gaat onder andere over samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, De Ambrassade, de Klimaatcoalitie en, uiteraard, alle andere grote jeugdbewegingen. 
Vragen over samenwerkingen met JNM kan je mailen naar bovo@jnm.be 

Een overzicht van alle organisaties waar JNM mee samenwerkt vind je hier.

Internationaal

JNM is ook -een beetje- actief buiten België. De INSect (internationaal secretaris) is verantwoordelijk voor internationale contacten en activiteiten. 
De Insect kan je altijd contacteren via insect@jnm.be.

F_TychoMeijering_NJN-JNM

Internationale activiteiten

Jaarlijks organiseren we een meerdaagse activiteit samen met buurorganisaties, zoals Jeunes et Nature (de Waalse tegenhanger van JNM), of de Nederlandse Jongeren en Natuur (NJN) en Jongeren in de Natuur (JNM).

Logo Youth and Environment Europe

Youth and Environment Europe (YEE)

JNM is lid van YEE, een internationaal platform voor jeugdorganisaties in Europa die net als JNM activiteiten rond natuur en milieu organiseren. Dit platform biedt mogelijkheden voor wie in een internationaal project of training wil meedoen of misschien zelfs zelf iets wil opstarten.

yeenet.eu
Logo European Solidarity Corps

European Solidarity Corps

Het European Solidarity Corps is een programma van de Europese Unie waarmee jonge mensen (18 tot 30) vrijwilliger kunnen worden in eigen land of in het buitenland. De projecten hebben allemaal een sociaal-maatschappelijke of een ecologische impact. Bijvoorbeeld: meehelpen met natuurbeheer, steun bieden aan asielzoekers, werken in een gemeenschapscentrum… Iedere Europese jongere kan voor (maximaal) een jaar als vrijwilliger werken met Europese subsidies. JNM was zendorganisatie voor enkele JNM'ers die dit met veel plezier hebben gedaan.

europa.eu/youth/solidarity_en