Dit was Koers-AV-Fuif

movie

Op zaterdag 9 maart verzamelde JNM zich in Leuven voor een dubbele Algemene Vergadering: enerzijds hadden we het over de financiën, anderzijds over de nieuwe beleidsnota.

Een drukgevulde agenda dus: we hebben het op de Koers-AV altijd al over de financiële resultaten van het afgelopen jaar en de begroting voor het nieuwe kalenderjaar, én ook over het voortgangsrapport, maar dit jaar stemden we in het kader van een nieuwe beleidsnota 2026-2030 ook al over een vernieuwe missie & visie en wat de Strategische Doelstellingen zullen worden. Het verslag, dat je aan het einde van dit nieuwsbericht kan downloaden, is dan ook een indrukwekkende kloeft van 33 pagina's geworden. Hieronder kan je ook een uiterst beknopte samenvatting lezen.

  • De financiële resultaten van 2023 werden goedgekeurd; er is zo'n 16 000 euro verlies gemaakt.

  • We begroten voor 2024 zo'n 46 000 euro verlies, vnl. door grote personeelsuitgaven.

  • Het voortgangsrapport wijst uit dat we in 2023 76% van de relavante indicatoren hebben gerealiseerd, 11% gedeeltelijk gerealiseerd en 13% niet gerealiseerd. Dat is beter dan vorig jaar.

  • Er zijn een aantal kleine wijzigingen gebeurd aan de missie & visie, al blijft 'ie grotendeels hetzelfde.

  • De AV maakte acht van de zeven voorgestelde Strategische Doelstellingen voor 2026-2030: één over stabiele afdelingen, één over het organisatorische kader, één over kampen en activiteiten, één over communicatie, één over duurzaam vrijwilligersengagement, één over JNM als netwerk/weefsel, één over inhoud en één over participatie.

  • Bent, Jana en Lore zijn de laureaten van de begrotingsprijs 2023.

Is dit je niet geheel duidelijk? Lees dan zeker het verslag of bekijk de presentaties die je hieronder kan downloaden, daarin is alles veel uitvoeriger uitgelegd.

Daarna trokken we nog dieper het centrum in om de hele nacht te feesten op de traditionele fuif. Het was werkelijk een topavond. Ontzettend hard bedankt aan JNM Leuven voor de puike organisatie van dit evenement.

Download hier de financiële resultaten 2023 en begroting 2024

Een opmerking bij het verslag? Iets dat je graag aangepast zou zien? In de loop van april kan je die insturen naar bovo@jnm.be. Het Bestuur buigt zich dan in mei over je voorstel. Immers, zoals het IR zegt: "Vanaf het ogenblik van publicatie krijgen alle leden gedurende 30 dagen de gelegenheid om hier opmerkingen bij te formuleren. Deze opmerkingen dienen schriftelijk te worden medegedeeld aan de bondsvoorzitters. Na afloop van de periode van 30 dagen zal het Bestuur zich over deze opmerkingen buigen en waar nodig het verslag laten aanpassen. De correcties op het verslag worden vervolgens online gepubliceerd."