Beleid

< Ga terug naar Voor werkmieren

Het beleid van JNM is in handen van werkmieren, met de hulp van enkele personeelsleden. Ons ideaal van democratische besluitvorming brengen we ook echt in de praktijk: we streven naar inspraak en betrokkenheid van zoveel mogelijk JNM’ers. 

Alle ini’s en gewone leden van JNM hebben stemrecht in het hoogste beslissingsorgaan van JNM: de Algemene Vergadering (AV).

De AV en het Bestuur nemen de belangrijkste beslissingen. Alle verslagen van vergaderingen van het Bestuur en de AV zijn hier na te lezen.

De beleidsnota 

Voor het beleid op middellange termijn is de beleidsnota ons belangrijkste instrument. De beleidsnota zet de lijnen uit voor vier jaar JNM-werking (vanaf 2024 zelfs voor vijf jaar) en het is op basis van dit document dat JNM subsidies krijgt van de Vlaamse overheid. Elke beleidsnota is het resultaat van honderden uren denk- en discussiewerk door tientallen vrijwilligers. 

Hier vind je de huidige beleidsnota: Beleidsnota 2022 – 2025  

Hier vind je meer informatie over de beleidsnota in het algemeen en het proces. 

De Statuten 

De richtlijnen die het stevigst verankerd zijn binnen JNM, vind je terug in de Statuten, die ook gepubliceerd zijn in het Staatsblad. Je kan het vergelijken met een ‘grondwet’.

Deze statuten zijn een officieel document: ze maken de identiteit van JNM kenbaar aan de overheid en de burger (na publicatie in het Belgisch Staatsblad). 

De statuten kunnen enkel worden aangepast door een motie op de Algemene Vergadering (AV) van het zomercongres. Dit vereist een bijzondere meerderheid van ⅔. Om de doelen van onze organisatie aan te passen is zelfs een extra bijzondere meerderheid vereist van ⅘.

Intern Reglement 

Het Intern Reglement (IR) is zowat de wet van JNM, met de rechten en plichten van elke JNM'er. Wist je bijvoorbeeld dat het gebruik van ballonnen op JNM-activiteit strikt verboden is? 

Het IR kan enkel worden aangepast door een motie op de AV van het zomercongres, met een gewone meerderheid. Elk gewoon lid of ini kan zo een motie brengen op de AV.

Het AHHR 

Soms maken we ook afspraken die niet belangrijk genoeg zijn om in het IR terecht te komen. Maar we willen ook niet dat die afspraken vergeten worden. Daarom bundelen we dat soort beslissingen, regels, procedures… in het AHHR, het Ad Hoc Huishoudelijk Reglement. 

De inhoud van het AHHR aanvullen en up-to-date houden is (tenzij intern anders afgesproken) een taak voor de verslaggevers van Bestuursvergaderingen, AV’s, Maandagoverleggen (wekelijkse vergadering van Bovo’s, coördinator en beleidsondersteunend medewerker) en ploegvergaderingen. 

Je vindt het AHHR hier.

Moet je zelf een beslissing toevoegen aan het AHHR dan kan je dat hier doen. Je vult aan wat de beslissing is, wie ze nam of waaronder ze gelabeld moet worden (het zoekcriterium dus eigenlijk, waarbij meerdere opties mogelijk zijn), wanneer ze genomen werd en waar je ze kan vinden. Neem het invullen ernstig, zo vermijden we dat de overzichtsspreadsheet een rommeltje wordt en zijn doel niet meer kan dienen.

Jaarresultaten en begroting 

Op financieel vlak zijn het financieel verslag en de begroting de belangrijkste documenten van JNM Nationaal. In het financieel verslag staan alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. De begroting geeft een schatting van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. 

Op de AV in maart, beter bekend als de Koers-AV, worden beide documenten voorgesteld en toegelicht. Daar kan je ook stemmen om het financieel verslag en de begroting wel/niet goed te keuren. 

De jaarresultaten en de begrotingen van de voorbije jaren vind je via deze link.

De resultaten van JNM Nationaal worden verwerkt in een algemene boekhouding en een analytische boekhouding. 

  • De analytische boekhouding: deze codes kunnen we zelf opstellen en heeft de structuur van JNM zelf. Elke ploeg of groot project heeft één of meerdere codes. Dit is boekhouding in taal van JNM. 

  • De algemene boekhouding: dit is de verplichte boekhouding die we jaarlijks moeten voorleggen aan onze subsidiërende overheid, Departement Jeugd. Deze algemene codes zijn, de naam zegt het al, veel algemener. Bijvoorbeeld: verplaatsingskost is één code, onafhankelijk van de ploeg of persoon. Deze algemene boekhouding gaat breder dan de analytische en geeft een beter plaatje van hoe JNM er op financieel vlak voorstaat over de jaren heen. 

 

Vragen over de begroting, financiële resultaten of ander financiële kwesties binnen JNM, stuur een mailtje naar bovo@jnm.be en dan helpt de bovo-ping je verder!