Vragen

Naargelang de inhoud van de vraag kun je terecht bij de activiteitverantwoordelijke, groepsverantwoordelijke, voorzitter en secretaris of JNM Nationaal.

Voor vragen omtrent een specifieke activiteit kun je altijd terecht bij de activiteitverantwoordelijke van die activiteit.


Voor vragen over specifieke leeftijdsgroepen mag je aankloppen bij de verantwoordelijke van de specifieke groep.