Afdelingen functies

< Ga terug naar Word werkmier

Functies, functies... en nog eens functies!

Je kan een heleboel rollen vervullen binnen je afdeling, je regio & JNM nationaal. Hieronder vind je daarom een overzicht met een korte beschrijving van elke functie. Is er één die jou aanspreekt?

Weetje: als je klikt op de functietitel, krijg je de functiehandleiding te zien. Da's erg handig: dan kan je bouwen op alle straffe ervaring van je voorgangers!

Functies

Bijbehorende taken

Voorzitter

 • Externe contacten verzorgen (ook met JNM Nationaal) 

 • Vergaderingen voorbereiden en voorzitten 

 • Afdeling in goede banen leiden

 • Jaarevaluatie en bestuursoverdracht regelen 

Secretaris

Deze kan opgesplitst worden in Secretaris en Archivaris

 • Rechterhand van de voorzitter (verdelen samen taken) 

 • Agenda van de vergadering doorsturen en verslag vergadering maken 

 • Ledenbestand opvolgen

 • Beheert het archief van de afdeling, zoals tijdschriften en andere publicaties.

Ping

= Penningmeester

 • Begroting en financieel jaarverslag indienen 

 • Rekeningen verzamelen en beheren 

 • Gemeentesubsidies en andere financiën aanvragen en opvolgen 

Begeleider

 • Activiteiten organiseren 

 • Meegaan als ondersteuning op activiteit 

 • Animeren, altijd een broekzakspelletje bij de hand 

Piepverantwoordelijke

(eventueel opgesplitst per piepgroep)

 • De piepwerking coördineren: piepvergadering leiden + planning van de piepwerking + ondersteuning van de piepbegeleiders + variatie in piepactiviteiten voorzien 

 • Contactpersoon voor ouders van piepers

 • Piephoekje in het afdelingstijdschrift schrijven

Iniverantwoordelijke

 • De iniwerking coördineren: ini-vergadering leiden + planning van de iniwerking + ondersteuning van de inibegeleiders 

 • Contactpersoon voor ouders van ini's

 • Inihoekje in het afdelingstijdschrift schrijven

Gewone leden-verantwoordelijke

 • Teamgevoel versterken binnen afdeling 

 • Zorgen dat er artikels voor gewone leden in het afdelingstijdschrift komen 

 • Voldoende aangepaste activiteiten voor gewone leden. 

Natuurstudie-verantwoordelijke

Tip: check zeker de natuurstudiekalender!

 • Voldoende natuurartikels in het tijdschrift 

 • Waarnemingen op waarnemingen.be

 • Toffe natuurstudie-activiteiten 

 • Onderhoud contact met NWG, Natuurpunt,...

Milieu-verantwoordelijke

 • Voldoende milieuartikels in het tijdschrift 

 • Toffe milieuactiviteiten 

 • Onderhoud contact met MWG, milieuverenigingen in de buurt,...

Beheer-verantwoordelijke

 • Artikels over natuurbeheer in het afdelingstijdschrift 

 • Organiseren/ondersteunen van beheeractiviteiten 

 • Onderhouden van contact met BWG, Natuurpunt, ...

Webmaster 

 • Afdelingswebsite up-to-date houden 

 • Activiteitenkalender updaten

 • Interne communicatiekanalen onderhouden: SharePoint, Activiteitenkalender (eventuele andere communicatieplatformen opstarten en onderhouden).

Redacteur 

 

 • Afdelingstijdschriftje lay-outen en aantrekkelijk maken 

 • Inhoud verzamelen (milieu, natuur, beheer) en gebruiken voor boekje, website of sociale media (overleg met webmaster) 

 • Correcte info in boekje (juiste telefoonnummers, data van (nationale) activiteiten dubbelchecken) 

 • Boekjes gedrukt krijgen en op de post doen

EHBO-verantwoordelijke 

 • Zorgen dat er op elke activiteit EHBO aanwezig is. 

 • EHBO up-to-date houden/ bijvullen

Pers en promo

(Deze kan opgesplitst worden in Pers en promo en Sociale media verantwoordelijke)

 • Organiseren en ondersteunen promo-activiteiten binnen en buiten de afdeling 

 • Persartikels schrijven en verspreiden 

 • Sociale media: Facebook, Instagram, ...

Matras

= Materiaalassistent

(Deze kan opgesplitst worden in Matras en Lokaalverantwoordelijke)

 • Inventaris bijhouden van alle materiaal van de afdeling 

 • Materiaal ontlenen, onderhouden en aankopen

 • Voor orde zorgen in het lokaal (en eventueel contact met medebewoners, eigenaar gebouw…) 

Jeugdraad afgevaardigde

 • Naar de jeugdraad gaan (ongeveer elke 2 maand)

 • Je stem laten horen

 • Terugkoppelen naar je afdeling

ROV'er (Regionaal OVerlegger)

 • Regio-vergaderingen bijwonen

 • Contact met de RAC'er van de regio onderhouden

 • Combi-activiteiten mee organiseren

RAC'er (RegionaalAfdelingsCoördinator)

 • Contact houden met de afdelingen

 • Regio-vergaderingen organiseren

 • Wisselwerking tussen afdelingen onderling en met nationaal bevorderen

Stofzuiger

 • Actief zoeken naar nieuwe leden en inactieve leden opnieuw proberen actief te maken

 • Aanspreekpunt voor nieuwe en onwennige leden

 • Ervoor zorgen dat de leden die je reeds hebt, blijven komen naar activiteiten

Kampverantwoordelijke

 • Je KC samenstellen en het kamp voorbereiden

 • De communicatie over het kamp (oa de convo) voorzien

 • Tijdens het kamp alles in goede banen leiden

Stagebegeleider

 • Voldoen aan de voorwaarden om stagebegeleider te mogen zijn

 • Aanspreekpunt zijn voor de stagiair en voldoende opbouwende feedback geven

 • Invullen van de trajectboekjes

Er zijn nog een heleboel kleinere functies die je kan toevoegen in je afdeling. Deze kunnen handig zijn om de taken en verantwoordelijkheden te verdelen, maar zorg ervoor dat je geen overdosis aan functies krijgt. 

Error? Merk je dat er info ontbreekt of niet langer klopt? Laat het ons weten via afdelingsondersteuner@jnm.be en we passen er een mouw aan.