Definitief verslag HB-AV gestemd

HB-foto 2023 door Thije Liekens

In een vorig nieuwsbericht kon je lezen dat de stemmen op de HB-AV fout geteld waren. De stemmen werden geteld en het aangepaste verslag werd goedgekeurd op de Nazofé-AV.

Het zomercongres in De Blankaart was naast vier dagen interessante sessies, zotte excursies, woeste beheerwerken en natuurlijk veel sfeer ook hét jaarlijkse summum van de JNM-democratie. In het centrum daarvan stonden natuurlijk de twee Algemene Vergaderingen. Op vrijdag was er de motie-AV en stemden we aanpassingen aan ons Intern Reglement (IR). Daarvan publiceerden we eerder al een verslag.

Op zaterdag werd het oude HoofdBestuur geëvalueerd en het nieuwe HoofdBestuur verkozen op de HB-AV. Daarvan kan je hieronder het verslag downloaden. Dit verslag werd al eens gepubliceerd, maar is sindsdien door het Bestuur aangepast aangezen de stemmen oorspronkelijk verkeerd waren geteld.

Download hier het definitieve verslag van de HB-AV van 29 juli 2023

Foto door Thije Liekens