Verslag Harkwespre-AV

harkwesp

Op 29 juni ging je jaarlijkse pre-AV van JNM door in Oostduinkerke. Dit was gekoppeld aan een excursie in de Karthuizerduinen op zoek naar orchideeën en harkwespen. Op de pre-AV zelf werden enkele moties uitgewerkt. Achteraf gingen we nog schelpen zoeken op het strand.

Op het zomercongres 2021 werden de nieuwe statuten goedgekeurd. De statuten kan je beschouwen als de grondwet van JNM, het zijn de basisregels van onze organisatie. Deze nieuwe statuten kwamen er niet zomaar. De overheid legde voor organisaties als de onze een aantal nieuwe regels op.  

Een gevolg hiervan is dat om geldig de statuten te kunnen wijzigen, er minstens tweederde van de stemgerechtigde leden (= alle gewone leden en ini’s) aanwezig moeten zijn. In de praktijk betekent dit dat er meer dan 1000 JNM’ers moeten deelnemen aan de AV om de vergadering geldig te laten verlopen. Dat is natuurlijk helemaal niet haalbaar.  

Daar is gelukkig een oplossing voor. Eind juni organiseren we een eerste Algemene Vergadering, pre-AV voor de vrienden, waarop moties (wijziging in het Intern Reglement) en statuten al kunnen worden voorgesteld. We gaan er wel vanuit dat we op dat moment niet geldig kunnen stemmen aangezien er niet genoeg volk aanwezig zal zijn. Dan mogen we een tweede AV organiseren (een Bijzondere Algemene Vergadering of BAV) om de moties opnieuw voor te stellen. Voor die BAV is er geen minimum aantal aanwezige stemgerechtigde leden nodig. Dit is dan de Motie-AV tijdens het congres.

Dit jaar maakten we er een extra leuke pre-AV van in Oostduinkerke. Het was een bewolkte dag. Dat bemoeilijkte de zoektocht naar orchideeën niet. We vonden op korte tijd handekenskruiden, moeraswespenorchissen, honingorchissen en duinwespenorchissen in en rond een duinpan. Met het bewolkte weer wouden de harkwespen zich eerst niet zo veel laten zien, maar rond de middag brak de zon even door, en bij de picknick konden we hun bedrijvigheid goed observeren.

Daarna gingen we naar binnen en begonnen we aan de vergadering. We besteedden onze tijd nuttig en werkten aan een aantal moties. Het ging om de volgende moties:

  • Aantal stemmen per ini: ini’s zijn de toekomst van JNM dus ze zouden twee stemmen moeten krijgen in plaats van één. Het is ook een kleinere groep;

  • Toevoeging van de SAP: ploeg die instaat voor de controle van sapjes en de voorziening daarvan;

  • Het Bestuur moet niet meer controleren dat alle ploegen activiteiten organiseren in verschillende provincies;

  • Er is in het Intern Reglement onduidelijkheid over ontbinding HB en Bestuur. Gebeurt dat aan het begin van congres, of aan het begin van de AV? En over welke AV gaat dat dan? Een motie probeert deze onduidelijkheid uit te klaren.

Hieronder kan je het volledige verslag van de AV downloaden.

Download hier het verslag van de pre-AV

Na de pre-AV gingen we nog even terug naar de duinen en trokken dan het strand op om schelpen te zoeken. Het gure weer stuurde ns echter snel terug naar de dijk.

Foto door Frank Vassen, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48851023.