Het Bestuur in november

efficient-vergaderen

Minstens één keer per maand zit het Bestuur samen om te vergaderen over het beleid en andere belangrijke JNM-zaken. Ben jij benieuwd wat er besproken werd? Dat lees je allemaal héél kort in dit nieuwsbericht. Je vindt hier ook een link naar het verslag terug. Veel leesplezier!

BV watte? 

BV staat (helaas) niet voor bekende vlaming maar voor bestuursvergadering! Op een Bestuursvergadering komen het bestuur en geïnteresseerden samen, en worden er doorheen het werkjaar belangrijke beslissingen genomen inzake het strategisch beleid, het financieel beleid, het personeelsbeleid en het vrijwilligersbeleid van JNM. Het Bestuur bestaat uit de tien ploegvoorzitters van de nationale ploegen (of hun bestuursafgevaardigde) en de drie Bovo's. Het Bestuur krijgt tijdens een BV ondersteuning van (meestal) twee personeelsleden: de coördinator(Sarah) en de beleidsondersteunend medewerker (Iris, ook wel bekend als BOM). Enkel bestuurders hebben stemrecht op een BV, maar iedereen binnen de JNM is welkom om zo'n vergadering bij te wonen en hun zegje over onderwerpen te komen doen. Hier vind je in het kort de meest relevante beslissingen.

Screenshot 2023-12-12 at 10.12.47

Wat is het AOO?

De afdelingsondersteuningsploeg (AOP) draait op volle toeren. Kes, de voorzitter van de AOP (ook wel opper-RAC'er genoemd) kwam de aanpak voor het Afdelingsondersteuningsoverleg (AOO) dit werkjaar toelichten. Het AOO is hét moment waarop JNM Nationaal, de RAC’ers en afdelingen elkaar ontmoeten. Momenteel blijft dit een lastig overleg is het moeilijk om voor een grote opkomst te zorgen. Tot vorig jaar waren er meerdere AOO’s per jaar. Dit jaar plant de AOP slecht één AOO met de bedoeling hier zo veel mogelijk volk op te krijgen. O^p 20 november vond er alvast een denkmoment plaats om het AOO meer vorm te geven. Er wordt op februari gemikt als moment om het eerste AOO door te laten gaan, meer info volgt nog!

gebruikershandleiding-handleiding-of-instructiesymbolen-spiraalboek-met-hulpmiddelen_274258-35

Taakhandleidingen

In onze beleidsnota staat de volgende indicator: “In 2022 maken we een inventaris van de taken die je als vrijwilliger in het HB kan opnemen”. Oei, we zijn al 2023 en hebben dit niet gehaald. Hoog tijd om in actie te schieten! Verder staat er ook “Op het einde van de beleidsperiode bestaat er voor elke taak een handleiding”. Het Bestuur en de ploegen gaan hiermee aan de slag. Waarom? We hopen met deze handleidingen de drempel voor vrijwilligers om een engagement op te nemen te verlagen. Je hoort nog van ons!

Unknown-11

Jaaractieplan Natuurpunt

Op 18 oktober zaten Simon en Iris samen met mensen van Natuurpunt om elkaar wat beter te leren kennen en een jaaractieplan op te stellen. Een jaaractieplan, wat is dat?

Dit is een document waar we de dingen in oplijsten waar we samen op willen inzetten. Het zet onze samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt om in concrete doelstellingen. Dit document is niet bindend, maar moedigt samenwerkingen aan. Wat staat er dan eigenlijk in?

In totaal zijn er 10 concrete punten opgeschreven zoals uitwisselingen op zowel nationaal als lokaal niveau en samenwerkingen rond Snuit ('Natuurpunt Jeugd') en de Insectenzomer. Meer details lees je hierzo!

Download het Jaaractieplan
Euro_coins_and_banknotes

Nieuwe vacature financieel medewerker

Rhys, de administratief-financieel medewerker, stopt helaas bij JNM. Hierdoor waren we genoodzaakt om een nieuwe vacature de wereld in te sturen.

Hoe gaat zo’n selectieprocedure in zijn werk? Op deze Bestuursvergadering werd de vacature gestemd en goedgekeurd. Verder werd er ook nog een nog leescomité en selectiecomité vastgelegd. Het leescomité nam alle sollicitatiebrieven door en het selectiecomité voerden de effectieve selectiegespreken uit. Ben jij ook benieuwd wie het wordt?

Foto: Wikipedia
Flag_of_Palestine.svg

JNM & mensenrechten: casus Gaza

We zaten ook, onder leiding van de MWG, samen om het te hebben over het aanhoudende conflict in Palestina. Extern was er een vraag gekomen om ons hier als JNM over uit te spreken. Hierover moest eerst gedebatteerd worden met het Bestuur!

Na een korte briefing van de MWG zaten we in groepjes bij elkaar om op vier onderwerpen verder in te gaan:

  1. Onder bezetting is er geen klimaatrechtvaardigheid

  2. Geweld gedogen is ook een misdaad

  3. Mensenrechten & zorgen voor elkaar zijn basiswaarden van JNM (SD7 beleidsnota), die worden geschonden

  4. Genocides veroordelen is geen politiek issue, maar een kwestie van mensenrechten

We kwamen tot de conclusie dat er rond deze case veel meningen zijn. Voordat we ons hierover uitspreken als JNM. De MWG schrijft wel al een openbrief en organiseert een lezing waar een externe het conflict komt kaderen . De MWG stelt een tekst op waar het Nestuur en andere JNM’ers feedback kunnen geven.

Meer info i.v.m. de soirée: https://jnm.be/nl/activiteiten/mwg-ft-soceco-soiree-gaza

Foto: Wikipedia
387755345_10224296713260635_6785650995335069885_n

Oude sokkencongres

De oude sokken hebben na NAZO40 de smaak te pakken gekregen en willen nu een heus oude sokkencongres organiseren. Dit zal doorgaan van 15 tot 18 augustus, wellicht in Bos ’t Ename. Ze kwamen bij het Bestuur aankloppen met een maar concrete vragen rond de organisatie van het evenement:

  1. Mogen zijn dit oude sokkencongres organiseren in de naam van JNM als organisatie?

  2. Laten we de inschrijvingen via de JNM-website verlopen?

  3. Geven we ze een startkapitaal?

Concreet hebben we ons enkel over de eerste vraag uitgesproken. Het Oude sokkenconres mag in de naam van JNM. Over de andere vragen konden we niet beslissen bij gebrek aan concrete cijfers. Intussen hebben de oude sokken ook beslist om hun eigen website te maken.

368127251_1389969875262326_1853105479614622480_n

Vochtige kelders

Het is al een langer aanslepend probleem, de vochtigheidsgraad van de kelders op Bondsec. Terwijl hierdoor een uiterst zeldzame kever (de Blaps) een geschikt habitat vindt, worden ook onze tenten en ander materiaal aangetast. De PP liet een expert komen en die stelde voor om CTA-machines in beide kelders te plaatsen. De machines gaan op verschillende manieren vochtigheid tegen. Na een lange discussie, waarin duidelijk werd dat de Blaps op heel wat medestanders kan rekenen, werd beslist dat de machine enkel in de achterste kelder geplaast wordt. De voorste kelder waar geen kostbare tenten liggen wordt hierbij gevrijwaard en zo kan de Blaps toch nog verder in het Bondssec. blijven verder leven. Heb je zelf een vochtige kelder? Je kan deze altijd openstellen voor de Blapsen van de achterste kelder!

Foto: Bavo Josephy

En verder?

Er werd nog van alles anders beslist van een mandaat voor de beleidsnota, indexering van de huurprijs voor Uit de Marge vzw, regenbooggadgets die voorzien mogen worden en nog veel meer. Dit alles lees je in de onderstaande twee verslagen!