Bestuursvergadering oktober

368119339_1974058733008318_7879273496248744650_n

Minstens één keer per maand zit het bestuur samen om te vergaderen over het beleid en andere belangerijke JNM zaken. Ben jij benieuwd wat er besproken werd? Dat lees je allemaal héél kort in dit nieuwsbericht. Je vindt hier ook een link naar het verslag terug. Veel leesplezier!

BV watte? 

BV staat (helaas) niet voor bekende vlaming maar voor bestuursvergadering! Op een Bestuursvergadering komt het bestuur en geïnteresseerden samen, en worden er doorheen het werkjaar belangrijke beslissingen genomen inzake het strategisch beleid, het financieel beleid, het personeelsbeleid en het vrijwilligersbeleid. Het Bestuur bestaat uit de tien ploegvoorzitters van de nationale ploegen (of hun bestuursafgevaardigde) en de drie Bovo's. Het Bestuur krijgt tijdens een BV ondersteuning van twee personeelsleden: de coördinator(Mirte) en de beleidsondersteunend medewerker (Iris, ook wel bekend als BOM). Enkel bestuurders hebben stemrecht op een BV, maar iedereen binnen de JNM is welkom om zo'n vergadering bij te wonen en hun zegje over onderwerpen te komen doen. Hier vind je in het kort de meest relevante beslissingen.

red-bean-6612016_1280

Kiemwerkingen

De procedure voor kiemwerkingen werd lichtjes hervormd. Vooral de vragen “Wanneer krijgt een initiatief het label ‘kiemwerking’" en "wanneer groeit het door tot een ‘afdeling’" stonden centraal. Bij een kiemwerking wordt het afdelingsbestuur van dichtbij opgevolgd door een personeelslid (Julie of Fleur). Aangezien dit heel wat personeelstijd in beslag neemt, is het belangrijk om duidelijk te weten wanneer het begeleidingsproces van een kiemwerking gestopt moet worden. In het kort werden er vier fases afgebakend: De ontkieming (=Start), Serreperiode (=intensieve opvolging), verpottingsvergadering (Evaluatie na 12 maanden van de werking) en de groeifase welke afgesloten wordt met oogstfeest. Op dit oogstfeest vieren we met de steun van Nationaal de “geboorte” van de afdeling. Het volledige traject kunnen jullie lezen in het verslag van de BV.

Afbeelding - Pixabay
Screenshot 2023-11-05 at 10.56.27

Website-updates

De website krijgt weer enkele nieuwe features. Mensen kunnen nu aanduiden of foto’s waar ze herkenbaar opstaan mogen gepubliceerd worden. De GDPR dankt ons! Ook wordt bekeken hoe het mailing systeem vanuit de website beter kan. Tot nu toe kan je bij mails die vanuit de website verstuurd worden niet zien we de afzender is, wat tot verwarring leidt. Om hier op oplossing voor te vinden moeten we onze websitebouwer eerst een verkenning laten uitvoeren van de mogelijke opties die ze ons kunnen bieden, wordt vervolgd! Daarnaast stapelen de foto’s op de website zich in snel tempo op, waardoor we extra opslagruimte nodig hebben. Er werd beslist om voor dit probleem, in samenwerking met onze websitebouwer (Code d’or), met een externe hostingpartner te werken die voor de opslag van foto’s zorgt.

380373108_1058714148477847_6251892981838990536_n

Start beleidsnotaproces

Eva Samson van de stuurgroep beleidsnota kwam ook de planning van het beleidsnotaproces toelichten. Vanaf 2026 treedt er een nieuwe beleidsnota in werking, en aan het denk- en schrijfproces daarover moet nu al gestart worden. Een goede beleidsnota is belangrijk, zowel door de werking van JNM een structuur te geven, en als bron van subsidies. De volledige toelichting bij het proces kan je in het verslag lezen! Trouwens, wist jij al dat er een startvergadering is op 9 november, waar jij zéker welkom op bent? Afspraak op het Bondsec. om 19 uur! Meer info vind je hierzo!

---

Wist je dat jij ook welkom bent op een bestuursvergadering? De eerste volgende gaat door 30 November. Meer info vind je op de website.

Download het volledige verslag