JNM Nationaal functies

< Ga terug naar Word werkmier

Overzicht van functies & bijbehorende taken

Functies

Bijbehorende taken

3 bovo’s (bondsvoorzitters)

 • Samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen JNM. Ze bespreken wat er dit werkjaar gebeurt, bepalen mee de agenda van het Bestuur, zorgen samen met de ploegvoorzitters voor het goed functioneren van de ploegen, … 

 • De bondstoppers verdelen onderling de taken volgens interesse. Zo is er altijd een Bovo-ping, die het financiële plaatje in het oog houdt. Een Bovo die zich bezighoudt met communicatie en een Bovo die zich focust op de afdelingen. Daarnaast zijn er nog een heleboel kleine taakjes zoals contact met externen, personeelsbeleid... 

 • De Bovo’s vergaderen wekelijks in het MO (maandagoverleg) samen met de personeelscoördinator en de beleidsondersteunend medewerker. 

API (aanspreekpunt persoonlijke integriteit) 

 • Aanspreekpunt voor ini’s en gewone leden (en eventuele anderen). Luistert naar verhalen, verwijst door en geeft eventueel advies 

 • Werkt nauw samen met het API-personeelslid 

NWG (Natuurstudiewerkgroep) 

 • Voorzitter: Zorgt dat er een team ontstaat binnen NWG en dat het goed functioneert, organiseert vergaderingen, maakt mee het beleid van JNM in het Bestuur en/of bepaalt mee de inhoudelijke werking in het inhoudelijke overleg. 

 • Secretaris: Rechterhand van de voorzitter 

 • Ploegleden: Werkmieren die mee activiteiten organiseren, nadenken over materiaal, artikels schrijven voor de tijdschriften, afdelingen willen ondersteunen of gewoon veel willen bijleren. 

 • Redacteur: Verzamelt inhoud en lay-out de Bertram. 

BWG (Beheerwerkgroep) 

 • Voorzitter of Bever (beheerverantwoordelijke): Zorgt dat er een team ontstaat binnen BWG en dat het goed functioneert, organiseert vergaderingen, maakt mee het beleid van JNM in het Bestuur en/of bepaalt mee de inhoudelijke werking in het inhoudelijke overleg. 

 • Secretaris: Rechterhand van de voorzitter 

 • Ploegleden: Werkmieren die mee activiteiten organiseren, nadenken over materiaal, artikels schrijven voor de tijdschriften, afdelingen willen ondersteunen of gewoon veel willen bijleren. 

MWG (Milieuwerkgroep) 

 • Voorzitter: Zorgt dat er een team ontstaat binnen MWG en dat het goed functioneert, organiseert vergaderingen, maakt mee het beleid van JNM in het Bestuur en/of bepaalt mee de inhoudelijke werking in het inhoudelijke overleg. 

 • Secretaris: rechterhand van de voorzitter 

 • Ploegleden: werkmieren die mee activiteiten of acties organiseren, nadenken over materiaal, artikels schrijven voor de tijdschriften, afdelingen willen ondersteunen of gewoon veel willen bijleren. 

JP (Jeugdploeg) 

 • Voorzitter of Jolotanker: Zorgt dat er een team ontstaat binnen de JP en dat het goed functioneert, organiseert vergaderingen, maakt mee het beleid van JNM in het Bestuur. 

 • Kampenverantwoordelijken of Kampensecretaris (Kampensec): Zorgt voor de samenstelling van KC’s, verzekert een divers aanbod van kampen, ondersteunt de KC's bij het uitwerken van kampen... 

 • Internationaal secretaris of Insect: Zorgt voor combikampen, internationale werking van JNM en samenwerkingen met bijvoorbeeld NJN. 

 • Opperpiep: Organisatie trollenfeest en nationale of regionale piepdagen, lid van het kikkertje team. 

 • Opperini: Organisatie ininazofé en nationale inidag, lid van het magazini team. 

 • Drugs & Alcohol verantwoordelijke: De D&A zorgt ervoor dat het drugs & alcohol beleid nageleefd wordt. 

 • Ploegloeden: werkmieren die mee nadenken, knutselen, feestjes organiseren... 

AOP (Afdelingsondersteuningsploeg) 

 • Voorzitter of OpperRAC’er: Zorgt dat er een team ontstaat binnen de AOP en dat het goed functioneert, organiseert vergaderingen, maakt mee het beleid van JNM in het Bestuur, zit het AOO voor samen met een BOVO. 

 • RAC’ers: Per regio is er één werkmier AOP-aanspreekpunt. De RAC’ers gaan ook naar het AOO. 

VP (Vormingsploeg) 

 • Voorzitter of Vover (vormingsverantwoordelijke): Zorgt dat er een team ontstaat binnen de VP en dat het goed functioneert, organiseert vergaderingen, maakt mee het beleid van JNM in het Bestuur, zorgt ervoor dat alle cursussen instructeursteams hebben en organiseert het VP-weekend. 

 • Secretaris: rechterhand van de voorzitter (Kernploeg) 

 • Ping: Kijkt waar de VP het geld best wel en niet aan uitgeeft. (Kernploeg) 

 • VOM-verantwoordelijke: Is op de hoogte van de aangevraagde VOM's, bekijkt welke nieuwe VOM's er kunnen komen en zoekt binnen de poel van instructeurs om deze te geven. (Kernploeg) 

 • Kernploeg: Vergadert regelmatiger dan de rest van de VP en volgt het vormingsbeleid op. 

 • Instructeurs: geven cursussen en vormingen 

CP (Communicatieploeg) 

 • Voorzitter of Cover (Communicatieverantwoordelijke): Zorgt dat er een team ontstaat binnen de CP en dat het goed functioneert, organiseert vergaderingen en CP-werkmomenten, maakt mee het beleid van JNM in het Bestuur 

 • Secretaris: rechterhand van de voorzitter 

 • Sociale-media-verantwoordelijken: Onderhouden onze sociale media zoals instagram, facebook en youtube. 

 • Layouters tijdschriften: werkmieren die het Kikkertje, de Euglena en de MagazINI lay-outen. 

 • Redacteurs tijdschriften: verzamelen en nalezen van teksten 

 • Promoteam of PROAT: Bekijken alles wat met promo te maken heeft: naamsbekendheid, ondersteunen van afdelingen, ontwerpen van promo-materiaal... 

 • Archivaris: Beheert het archief van JNM, zoals tijdschriften en ander publicaties. 

 • Natuurfotografiewerkgroep of NFWG: werkmieren die zich bezighouden met fotografie, organiseren de fotowedstrijd. Heeft een eigen voorzitter. 

 • Ploegleden of Freelancers: werkmieren die af en toe helpen met nalezen, lay-outen, video’s maken, illustraties maken... 

PP (Praktische ploeg) 

 • Voorzitter of Pépé: Zorgt dat er een team ontstaat binnen de PP en dat het goed functioneert, organiseert vergaderingen, maakt mee het beleid van JNM in het Bestuur 

 • Huismeester: Zorgt voor het Bondssec, onderhoudt de ruimtes, zorgt voor de controles, draait af en toe een nieuwe lamp in… 

 • System Operator of Sysop: Verantwoordelijk voor het onderhoud van netwerk en computers op het Bondssec. 

 • Maandagavond-verantwoordelijke:  
  Leidt de maandagavond in goede banen. 

 • Materiaalverantwoordelijken of Matrassen: Verantwoordelijk voor het in orde brengen van het materiaal van JNM Nationaal 

 • NjamNjam-verantwoordelijke: Zorgt voor voeding voor JNM'ers, al zeker en vast het droogvoer van de kampen 

 • Congresverantwoordelijken: Verantwoordelijk voor samenstellen congresploeg, bepalen van het programma, locatie, voorzien van materiaal, communicatie… Dit is meestal een tweekoppig team van een inhoudelijk verantwoordelijke en een praktisch verantwoordelijke. 

 • Technisch Verantwoordelijke of Teva:  
  Staat in voor de technische installaties op JNM-feestjes en algemene vergaderingen. Verzorgt ook het technische onderhoud van elektronica op het bondssec. 

 • Ploegleden of Practical Bitches: werkmieren die helpen bij de organisatie van evenementen, onderhouden materiaal, kleine praktische taken... 

WiP (Winkelploeg) 

 • Voorzitter of Wipper: zorgt dat er een team ontstaat binnen de WiP en dat het goed functioneert, organiseert vergaderingen, maakt mee het beleid van JNM in het Bestuur

 • Promoverantwoordelijke: Organiseert acties en promo voor de JNM Winkel, zorgt voor aanwezigheid van winkelstand op contactdagen. 

 • Productverantwoordelijke:  
  Zorgt voor de producten in de JNM Winkel, bekijkt welke nieuwe producten er kunnen komen en voert daar een beleid rond. 

 • Communicatieverantwoordelijke: Zorgt voor de communicatie op de webshop, sociale media en tijdschriften  

 • Ploegleden: werkmieren die meewerken aan acties, nadenken over producten, helpen de winkel openhouden... 

Proco (projectencoördinator) 

 • Houdt een overzicht van alle projecten 

 • Aanspreekpunt voor vragen 

IP (Inclusieploeg)

 • Voorzitter: zorgt dat er een team ontstaat binnen de IP en dat het goed functioneert, organiseert vergaderingen, maakt mee het beleid van JNM in het Bestuur

 • Secretaris: rechterhand van de voorzitter 

 • Ploegleden: projecten en acties opzetten, opvolgen en eventueel volledig zelf trekken. 

 

 

Helpende handen 

JNM Nationaal is vaak op zoek naar helpende handen zonder dat je lid van een ploeg moet zijn. Vaak wordt hiervoor een oproep gedaan in de Facebookgroep

‘JNM-werkmieren’.

Dit kunnen allerlei taken zijn: 

 • Postzegels plakken 

 • Tenten- en palendagen (de tenten van het uitleensysteem nakijken en repareren) 

 • Uitweegdagen (de NjamNjam voor alle kampen verdelen) 

 • Helpen bij evenementen (DJ’s, achter de bar staan, aan de inkom staan...) 

 • Foers voor evenementen of cursussen 

 • helpen op een maandagavond (wekelijks in het bondssec in Gent waarbij allerlei klusjes worden gedaan, van uitleenkoffers aanvullen tot  

 • herstellen.) 

 • ...