Conflicten

Een conflict in je afdeling of ploeg? Weet je niet direct hoe je het moet aanpakken? Blijf er niet mee zitten en vraag hulp!

Voor zeer dringende situaties:

  • bel de noodtelefoon van JNM (24/7 bereikbaar): 0032 486 13 54 20  

  • De Aanspreekpunten Persoonlijke Integriteit (de API's):(minstens) één vrijwilliger en één personeelslid. Bij hen kan je als lid van JNM terecht als je geconfronteerd wordt/werd met een integriteitsschending.

Contacteer de API via api@jnm.be of bel naar de noodtelefoon van JNM (+32 486 13 54 20) en vraag om je door te sturen naar de API’s. Hier vind je de persoonlijke telefoonnummers van de API's.

Je kan ook altijd terecht bij: 

Vormingen

Is het minder dringend, maar wil je graag weten hoe je in de toekomst met een bepaalde situatie kan omgaan? Je kan een Vorming Op Maat (VOM) aanvragen bij de vormingsploeg (VP) van JNM:  

  • Vorming Verbindende communicatie 

  • Vorming Conflicthantering 

  • Vorming Gesprekstechnieken & coaching 

  • Voor meer vormingen, klik hier