Verzekeringen

< Ga terug naar Voor leden

JNM heeft twee verzekeringen voor leden: Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid, dé belangrijkste verzekering die ervoor zorgt dat alle JNM’ers op alle JNM-activiteiten verzekerd zijn. Dit op voorwaarde dat het lidgeld betaald is.  

Wil je liever eerst eens een activiteit bijwonen alvorens lid te worden? Dit kan. Tijdens de eerste twee activiteiten ben je verzekerd, ook al heb je nog geen lidgeld betaald. Neem voor alle zekerheid toch even contact op met de activiteitenverantwoordelijke zodat we weten dat je meekomt.  
Voor meerdaagse activiteiten en kampen is het wel nodig om het lidgeld al te betalen. 

Lichamelijke ongevallen

Wanneer zich een ongeval voordoet waarbij je lichamelijk gewond raakt, komt onze verzekering tussen. Lichamelijke ongevallen die veroorzaakt worden onder invloed van alcohol of drugs zijn nooit verzekerd. Ook ziekte is géén gevolg van een ongeval en is dus niet verzekerd. 

Onze verzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat je eigen ziekenfonds niet terugbetaald. Let er wel op dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen. 

De dokter dient steeds het geneeskundig getuigschrift in te vullen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of je geeft iemand een duw en die raakt gewond, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. De verzekering van JNM komt tussen NA tussenkomst van de familiale polis van de JNM’er die de schade heeft toegebracht.

Onze verzekering komt niet tussen:

  • Wanneer je materiaal ontleent van iemand. Om dat moment ben je er immers zelf verantwoordelijk voor. Ook eigen materiaal is niet verzekerd via de verzekering van JNM.

  • Bij ongevallen voortvloeiend uit het eigen gebruik van gemotoriseerd vervoer. Hierbij komt de verplichte eigen verzekering tussen.

  • Brillen, kledij, lenzen, … worden niet via Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekerd.

  • Wanneer diegene die schade toebrengt onder invloed van drank of drugs is.

  • Schade met opzet veroorzaakt of door een zware fout. (bij +16jarigen)

Wanneer ben je verzekerd?

Onze verzekering geldt voor alle activiteiten georganiseerd door JNM. Dit geldt niet alleen op activiteit maar ook op de kortste weg van en naar de activiteit. De verzekering geldt in alle landen.

Let wel op: wanneer er in het buitenland een ongeval gebeurt, kan je de aangifte pas doen eens terug in België. Ter plekke wordt geen reisbijstand verleend. Indien je dit wel wil, kan je op voorhand zelf of met de groep een aparte verzekering reisbijstand aangaan.

Procedure

Stuur de ingevulde formulieren zo snel mogelijk op naar JNM Nationaal, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent of via mail naar verzekeringen@jnm.be.

Van zodra het aangifteformulier bij JNM Nationaal toekomt, krijg je een mail met het dossiernummer en uitleg over het verdere verloop.

Je betaalt alle gemaakte onkosten (dokters- en apotheekkosten) terug aan de begeleiding. Nadien ga je naar je ziekenfonds. Van het ziekenfonds krijg je een deel terugbetaald via de gewone ziekteverzekering. Van het deel dat niet terugbetaald wordt, vraag je een bewijs aan. Je stuurt dit, met duidelijke vermelding van het dossiernummer en dit rekeningnummer, naar de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij zal, indien het ongeval wordt erkend, dit bedrag terugbetalen via een overschrijving.

Aansprakelijkheid

JNM heeft ook een verzekering voor begeleiders afgesloten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van deze begeleiders, uiteraard buiten de gevallen van kwaad opzet of verzuim. Indien je meer uitleg wenst over de aansprakelijkheid van begeleiders kan je hier klikken.

Contact

Voor alle vragen kan je terecht bij ons financieel personeelslid. Die is te bereiken op verzekeringen@jnm.be of 09 223 47 81 (tijdens de kantooruren).