Omgaan met ouders

< Ga terug naar Omgaan met

Waarom? 

 • Zij beslissen of hun kind naar JNM komt of niet. Zeker bij piepers.  Ini’s mogen al meer zelf de keuze maken.   

 • Mond-tot-mondreclame bij andere ouders: tevreden ouders zijn de beste promostunt voor JNM! 

 • Ondersteuning (bv. materiaal vervoeren naar kamp...) 

 

Enkele vuistregels: 

 • Communicatie: duidelijke informatie en goede afspraken 

 • Wees volledig: Wat, Waar, Wanneer & Wie is contactpersoon (= de W-vragen).  

 • Wees op tijd! Eigenlijk best een beetje te vroeg!

 • Wees aanspreekbaar voor, tijdens en na activiteiten.  

 • Aandacht voor ouders en hen betrekken: geef vertrouwen, schep een band 

 • Doe een babbeltje met hen voor en na activiteit. Vertel over wat er op de planning staat of hoe de activiteit gelopen is bijvoorbeeld.

 • Organiseer een ouderavond met kampfoto’s (of nodig hen eens uit voor een eet- of quizavond of beheerwerken) 

 • Ga eens op bezoek (heel belangrijk voor ouders die JNM nog niet kennen en met twijfels zitten). Dit vraagt tijd en wordt niet vaak gedaan in JNM, maar is zeer effectief en schept veel vertrouwen!