Omgaan met ini's

< Ga terug naar Omgaan met

Een ini-activiteit organiseren: AVISI 

Avontuur: maak het stoer! Ze kunnen tegen een stootje en iets geks doen is zalig. 

Vrienden: vrienden zijn enorm belangrijk voor ini’s. Vaak komen ze naar JNM omwille van hun vrienden. Daarom is het belangrijk om af en toe eens een activiteit te organiseren enkel voor ini’s. Zo kunnen je ini’s een hecht groepje beginnen vormen. 

Imago: heel wat ini’s zijn voortdurend op zoek naar hun imago en identiteit. Ze kopiëren het imago van andere - meestal oudere- ini’s of dat van een begeleider. Als begeleider mag je je invloed op ini’s niet onderschatten. Een ini-activiteit mag best wel stoer zijn (denk maar aan een dropping of een nachtspel), dan kunnen ze later opscheppen bij hun vrienden. 

Sfeer: schwung mag tijdens een ini-activiteit niet ontbreken. Kennen de ini’s elkaar nog niet zo goed, breng dan zeker wat sfeer en gezelligheid in de groep als begeleider.  

Inhoud: JNM blijft JNM. Bij ini’s kan de inhoud van je activiteiten al wat diepgaander zijn, bijvoorbeeld natuurstudieactiviteiten of een klimaatactie.

Ini's begeleiden: 6 vuistregels 

(1) Oog voor iedereen  

 • Behandel iedereen gelijk, geen favorietjes! 

 • Zorg voor een veilige omgeving waar iedereen respect heeft voor elkaar. Pestgedrag of uitsluiting hoort niet thuis in JNM. 

 • Neem heel de groep mee, heb oog voor iedereen. 

 

(2) Vrijheid & zelfstandigheid 

 • Ini's moet je niet heel de tijd entertainen. Laat ze soms wat chillen of laat ze eens meebeslissen over het verdere verloop van de activiteit. Let daar ook mee op: een hele activiteit niets doen is ook niet de bedoeling! Voorzie een structuur van dagplanning, maar de invulling kan je hier en daar vrij laten. 

(3) Evenwicht tussen sfeer en grenzen 

 • Natuurlijk is het leuk om de onnozelaar en sfeerbrenger te zijn tussen je ini’s, maar je bent nog steeds verantwoordelijk. Geef op tijd grenzen aan, de ini’s zullen je des te meer respecteren. 

 • Sta er als één team met je medebegeleiders. Zorg ervoor dat niet altijd dezelfde begeleider op de rem moet gaan staan en jij de lolbroek uithangt. 

(4) Inzetten op teambuilding 

 • Ini’s zijn je toestroom voor toekomstige begeleiding, koester ze! Zorg voor sfeer en organiseer regelmatig een zalige teambuilding (denk bijvoorbeeld aan Black Box of Escape Room). 

 • Vermijd kliekjes in de groep. Teambuilding kan hier ook bij helpen. 

 

(5) Inspelen op moeilijke situaties 

Is het een eenmalig conflict of situatie? 

 • Vuistregel bij conflictsituaties: eerst veilige omgeving creëren, laat de ini tot rust komen, ga dan in dialoog: 

 • WAT zie je? 

 • WAAROM is dat storend? 

 • WAT zijn de gevolgen? 

 • Vraag ADVIES aan de ini zelf, zoek samen naar een oplossing 

 • Kom tot een AFSPRAAK 

Is het aanhoudend storend gedrag? 

 • Praat met de andere begeleiders en zoek samen oplossingen.  

 • Vraag externe hulp:  

 • Bel het bondssec: 09 223 47 81 (binnen kantooruren)  

 • Bij een noodsituatie, bel de noodtelefoon van JNM: +32 486 13 54 20 (24/7 bereikbaar)  

 • Vraag raad bij de ouders.  

 • Wees met alle begeleiders consequent in het naleven van afspraken. Niets zo verwarrend als begeleiders die elkaar tegenspreken. 

 • Tijdig ingrijpen: sta op tijd op de noodrem als een situatie dreigt uit de hand te lopen. 

 • Kijk verder dan je neus lang is: lastig gedrag ≠ lastige ini. Misschien zit de ini met iets? Of: waarom keur ik dit gedrag als begeleider niet goed?   

 • Bevestig positief gedrag, niet enkel het negatieve. Beloon kleine stapjes, verwacht geen mirakels. 

(6) Recht op vrije tijd 

Spel en vrije tijd zijn ongelofelijk belangrijk in de ontwikkeling van elk kind. Een jongere die moeilijk gedrag vertoont, heeft juist extra nood aan die vrije tijd. Stuur die daarom NOOIT vervroegd naar huis, tenzij het écht niet anders kan. Bel eventueel naar de ouders, naar het bondssec of naar de noodtelefoon van JNM en vraag hulp. Vertrouw erop dat je samen met je medebegeleiders een oplossing zal vinden. Yes, you can!