Omgaan met gewone leden

< Ga terug naar Omgaan met

Gewone leden begeleiden: 5 vuistregels 

(1) Oog voor iedereen 

 • Zorg voor een veilige omgeving waar iedereen respect heeft voor elkaar. Pestgedrag of uitsluiting hoort niet thuis in JNM. 

 • Neem heel de groep mee, heb oog voor iedereen. 

(2) Vrijheid & zelfstandigheid 

 • Nog meer dan bij een ini-activiteit kan je de dagplanning -wat- losser invullen en de deelnemers mee of samen laten beslissen over het -verdere- verloop van de dag. Let hiermee op: voorzie wel -genoeg- structuur. Zo vermijd je dat nieuwe leden verloren lopen! 

(3) Evenwicht tussen sfeer en grenzen 

 • Het leeftijdsverschil tussen begeleiders en gewone leden is vaak -heel- klein, waardoor het lijkt alsof je gewoon op stap bent met vrienden. Onthoud altijd: jij draagt steeds verantwoordelijkheid over je deelnemers en staat in voor hun veiligheid. 

 • Sta er als één team met je medebegeleiding en denk na over een gedeelde aanpak. Zorg ervoor dat niet altijd dezelfde begeleider 'stop' of 'nee' moet gaan staan en een ander of jijzelf altijd de lolbroek uithangt. 

(4) Inzetten op teambuilding 

 • Voor ini’s is het soms intimiderend om in een groep gewone leden terecht te komen die een stuk ouder zijn. Teambuilding is daarom superbelangrijk om een kloof tussen generaties te vermijden!  

 • Inspiratie nodig voor een zalige teambuilding? Klik door naar ‘Werken als team’ 

(5) Inspelen op moeilijke situaties 

Is het een eenmalig(e) conflict/situatie? 

 • Vuistregel bij conflictsituaties: eerst veilige omgeving creëren, laat de deelnemer tot rust komen, ga erna in dialoog: 

 • WAT zie je? 

 • WAAROM is dat storend? 

 • WAT zijn de gevolgen? 

 • Vraag ADVIES aan de deelnemer zelf, zoek samen naar een oplossing 

 • Kom tot een AFSPRAAK 

Is het aanhoudend storend gedrag? 

 • Praat met de andere begeleiding en zoek samen oplossingen.  

 • Vraag externe hulp:  

  • Bel het bondssec: 09 223 47 81 (binnen kantooruren: ma-vrij, 10-16u) en vraag om een API

  • Of contacteer de API's rechtstreeks via https://jnm.be/nl/api

  • Bij een noodsituatie, bel de noodtelefoon van JNM (24/7 bereikbaar): +32 486 13 54 20  

   • OPGELET: indien iemand fysiek gewond is of in levensgevaar verkeert, bel dan steeds eerst 112 voor medische hulp.

 • Wees met alle begeleiders consequent in het naleven van afspraken. Niets is zo verwarrend als begeleiders die elkaar tegenspreken. Dit kan bepaald storend gedrag juist aanmoedigen in plaats van afremmen.

 • Tijdig ingrijpen: geef op tijd een duidelijk signaal ('nee', 'stop', afzondering, gesprek apart...) naar het lid of de groep als een situatie dreigt uit de hand te lopen. 

 • Kijk verder dan je neus lang is: lastig gedrag ≠ lastige deelnemer. Misschien zit de deelnemer met iets? Of: waarom heb ik dit als begeleider lastig met dit soort gedrag?   

 • Bevestig positief gedrag, niet enkel het negatieve. Denk ook na over hoe je bevestiging geeft!