LEES HIER HET VERSLAG VAN DE NAZOFÉ-AV

IMG_20231006_190805

Wat.een.zalige.avond. Beter kan vrijdagavond 6 oktober 2023 niet omschreven worden. Deze avond stond in het teken van het 40-jarige bestaan van onze jeugdbeweging. Er werd gelachen, gedanst en gevierd, maar natuurlijk ook vergaderd. Op de Nazofé-AV stelden de ploegen hun beleid voor en werden de nog openstaande functies gestemd.

Voor het feestgedruis kon losbarsten moest er naturlijk ook vergaderd worden. Op de Nazofe-AV worden het beleid van de verschillende ploegen en de nog openstaande functies gestemd. Benieuwd waar het allemaal over ging? Het volledige verslag kan je hieronder downloaden, maar we zijn ook zo lief geweest om enkele belangerijke dingen al eens uit te lichten.

IMG_20231006_190805

Wat vertelden de ploegen?

Vormingsploeg (VP): “De kern zijn de cursussen (BAC, HAC en IC) die we organiseren.”

Natuurstudiewerkgroep (NWG): “We organiseren weer een Natuurstudiecongres, met dit jaar ook een Natuurstudiecursus.”

Beheerwerkgroep (BWG): “We gaan onze beheerfiches verder uitwerken en de kampenplaatszoeker updaten.”

Milieuwerkgroep (MWG): “We gaan proberen meer activiteiten te organiseren en inhoud terug te krijgen in de MWG.”

Winkelploeg (WiP): “We willen meer inzetten op online adverteren. De winkelinrichting zal ook vernieuwd worden.”

Praktische ploeg (PP): "Met de PP gaan we kampen van materiaal voorzien, uitleenkoffers aanvullen, de Megaexcel maken, het congres fiksen, het Bondssec. onderhouden en herstellen waar nodig..."

Inclusie ploeg (IP): “We zijn een echte projectenploeg. Dit jaar zetten we bijvoorbeeld het drempeltrajact verder en werken we met de CP samen rond inclusieve communicatie”

Jeugdploeg (JP): “We willen de knokploeg verder uitwerken, deze is er voor de gewone leden en dus meer dan enkel voor feestjes op Bondsec.”

Communicatieploeg (CP): ”We gaan onder andere samenwerken met Natuurpunt rond de verkiezingen van ’24 en een social-mediastrategie uitwerken”

Afdelingsondersteuningsploeg (AOP): “Dit jaar willen we onze focus leggen op een proactievere ondersteuning van afdelingen, met een voorbereide aanpak waarbij we sjablonen op voorhand kunnen aanbieden.”

IMG_20231006_185053

Bestuur: “Een van de zaken waarop we willen inzetten zijn de taakhandleidingen: i.p.v. handleidingen te maken voor functies, de taken in kaart brengen en daar uitleg voor voorzien”. Daarnaast werd Simon Vandepitte goedgekeurd als derde bondsvoorzitter, hij zal het communicatiebeleid op zich nemen.

Inhoudelijk overleg (IO): Het IO heeft nog geen voorzitter en word zolang er geen voorzitter is gevonden opgevolgd door Simon Vandepitte: “Al langer merken we dat het IO niet functioneert zoals het zou moeten, al waren er vorig jaar veel ideeën. Daarom gaat er op de eerste vergadering begin november nagedacht worden over hoe we de toekomst van dit orgaan zien.”

Drugs & Alcohol (D&A): Er werd een nieuw drugs- & alcoholbeleid gestemd, zie volgend document. Enkele belangrijke aanpassingen zijn:

- Rookverbod tot 18 jaar incl. vapen;

- Op elk event/kamp moet er één EHBO aanwezig zijn die nuchter is;

- -16-jarigen mogen niet drinken op nationale activiteiten.

Het beleid werd goedgekeurd. Voor de volledige discussie, zie het verslag. Het beleid kan je via de link hieronder ook raadplegen.

Beleidsnota: De huidige beleidsnota is nog niet eens afgelopen, maar het denkproces voor de volgende beleidsnota (2025-2031) is in gang gezet door Eva Samson en Lore Bonte. Meer info zie https://jnm.be/nl/de-beleidsnota.

Verder werden er nog een heleboel functies binnen het HB goedgekeurd. De volledige lijst vinden jullie terug in het verslag.

Download het nieuwe D&A beleid
Let op: dit verslag is niet definitief. Immers, zoals artikel 16 van het Intern Reglement voorschrijft: "Vanaf het ogenblik van publicatie krijgen alle leden gedurende 30 dagen de gelegenheid om hier opmerkingen bij te formuleren. Deze opmerkingen dienen schriftelijk te worden medegedeeld aan de bondsvoorzitters. Na afloop van de periode van 30 dagen zal het Bestuur zich over deze opmerkingen buigen en waar nodig het verslag laten aanpassen. De correcties op het verslag worden vervolgens online gepubliceerd." Stuur je opmerkingen per mail naar bovo@jnm.be of stuur ze naar het Bondssecretariaat: Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent.

Foto's: Bavo Josephy