Investeer in een rechtvaardig natuur- en landbouwbeleid

natuur_en_landbouw

Nicolaas Van der Burght schreef naar de minister van landbouw en de minister van Omgeving, maar ook naar de boerenbond. Omdat we naar een landbouwsysteem moeten dat rechtvaardig is voor de boer én de natuur. Hier lees je zijn brief. Schrijf jij ook mee?

Van een scheef naar een rechtvaardig natuur- en landbouwsysteem!

Beste,

Als burger met een grote genegenheid voor zowel natuur als lokale duurzame voedselproductie moet mij iets van mijn hart. De laatste weken waren heel verwarrend en ingrijpend voor beide sectoren (?). De boeren protesteerden luidruchtig en volhardend, en ze hebben gelijk. Hun onvrede komt niet uit het niets, en is evenmin het gevolg van een kleine aanleiding. Laat het duidelijk zijn: ons landbouwsysteem zit scheef. 

Gangbare boeren krijgen een te lage prijs voor hun producten, en ze hebben te veel nood aan externe input (zoals bijvoorbeeld kunstmest, machines en de brandstof die ze nodig hebben en pesticiden). Hiermee belasten ze het milieu, onze natuurlijke leefomgeving, te zwaar. Regeltjes op regeltjes, zoals de mestactieplannen, de PAS (programmatische aanpak stikstof), en de oppompingsbeperkingen, proberen die effecten te minderen, maar doen dat slechts marginaal. De natuur blijft erop achteruitgaan, terwijl de boeren uren per dag bezig zijn met administratie, en zich betutteld en gecontroleerd voelen. 

Het antwoord is niet om de natuur als vijand weg te zetten. Het antwoord is niet het afschaffen van ons natuurbeleid. Dan gaan we regelrecht naar een complete degradatie van ons milieu, en zullen ook de agrarische ecosystemen in elkaar stuiken. Met droogte, overstromingen, plagen, en tekort aan bestuiving als gevolg. Doe dit niet! 

Ik vraag u om de kar te keren. Weg van schaalvergroting, torenhoge schulden bij de boeren en ecosysteemverwoestende praktijken. Wel naar een landbouwmodel dat hand in hand gaat met natuur. Talloze boeren in Vlaanderen brengen dit al in de praktijk en volgen de principes van de agroecologie en biologische landbouw. Ze verkopen lokaal, en bepalen hun eigen prijs. Ze tonen aan dat boeren binnen de draagkracht van het milieu mogelijk én rendabel is. 

Zet voluit in op een beleid dat dit ondersteunt, in plaats van een beleid te voeren dat deze praktijken in de marge houdt. Zet voluit in op het ondersteunen van alle boeren die meer in samenwerking met de natuur voedsel willen produceren. Doe dit niet met regels en beperkingen, maar met een samenhangend agrarisch subsidie- en belastingbeleid. Probeer te werken naar een True Cost Accounting, waarin de werkelijke kosten van voedselproductie zichtbaar worden. Ondersteun opleidingscentra en sensibiliseer. Zoek naar een beleid dat de grond van de problemen aanpakt. Zowel de sociale problemen als de milieuproblemen, die altijd met elkaar verweven zullen zijn. Zo komen we tot een duurzaam landbouwmodel, waarin gewaardeerde boeren sámen met de natuur voor ons allen voedsel produceren. 

Met warme groet!

Nicolaas

Schrijf jij ook mee?

Neem pen en papier bij de hand en druk jou bezorgdheid ook uit. Samen laten we beleidsmakers/landbouworganisaties weten dat het anders kan, en moet. Hieronder vinden jullie een overzichtje van de relevante adressen.

  1. Zuhal Demir Kabinet van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Koning Albert II laan 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

  2. Jo Brouns Kabinet van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Ellipsgebouw Koning Albert II laan 35 bus 90, 1030 Schaarbeek, België

  3. Boerenbond Oost-Vlaanderen Kortrijksesteenweg 1144 J, 9051 Sint-Denijs-Westrem België

  4. Algemeen Boerensyndicaat vzw Industrieweg 53, 8800 Beveren-Roeselare