Bestuurspost Koers-AV Maart 2024

Scherm­afbeelding 2024-03-03 om 06.35.11

Elk jaar in maart houdt JNM de Koers-AV, de algemene vergadering waar de begroting van 2024 gestemd wordt en de resultaten van 2023. In de Bestuurspost vind je alle info die je nodig hebt om goed voorbereid naar die AV te komen en te stemmen. Daarna is het feest :)

Tijdens de Algemene Vergadering hebben alle ini's en gewone leden van JNM stemrecht.

Op de Algemene Vergadering in maart wordt dit jaar gestemd over:

Het financiële luik van JNM: de begroting van 2024 en de resultaten van 2023

Het beleidsluik van JNM: het voortgangsrapport van het voorbije jaar, de nieuwe missie en visie van JNM en de strategische doelstellingen zoals bepaald op de beleidsdag van 24/2.

Alle info die je nodig hebt om te beslissen en te stemmen, vind je in de Bestuurspost Maart 2024.

Daarnaast krijg je ook van alle ploegen een verslag van het eerste deel van het werkjaar.