Ticket for nature

Jorn Van De Velde

Ticket for nature

Doel:

Gebaseerd op ‘Ticket to ride’, gaan we de Vlaamse natuurgebieden met elkaar verbinden. Ticket to Ride nog nooit gespeeld? Hier vind je de originele regels. Let op, de regels hier wijken af, maar het origineel is handig om de essentie zeker mee te hebben.

Duur:

2 tot 3 uur

Doelgroep
Ini
Aantal deelnemers
Aantal deelnemers: 6 tot 25
Aantal begeleiders
Aantal begeleiders: 2 tot 5
Thema
Natuur, Beheer
Terrein
Natuur, Stad, Binnen
Seizoen
Zomer, Winter, Lente, Herfst
Benodigdheden
Kaart Vlaanderen (of lokale natuurgebieden), Kaarten routes (minstens 12), Kaartjes verbindingen, Papier, Tekenmateriaal

SPELVERLOOP

Gebaseerd op ‘Ticket to ride’, gaan we de Vlaamse natuurgebieden met elkaar verbinden. Ticket to Ride nog nooit gespeeld? Hier vind je de originele regels. Let op, de regels hier wijken af, maar het origineel is handig om de essentie zeker mee te hebben. De ini’s worden in groepen verdeeld (max. 4 personen, afhankelijk van groepsgrootte). Deze natuurgebieden staan op een kaart en kunnen verbonden worden door natuurlijke watergebieden/rivieren (= blauw), natuurgebieden (= donkergroen), kleine landschapselementen (hagen, poelen, knotwilgen) (lichtgroen) en natuurvriendelijke landbouw (= geel) aan te leggen. 

Tussen de gebieden zullen verschillende verbindingen bestaan, waarvan sommige groter en andere kleiner zijn. Zoals in Ticket to Ride delen we aan het begin van het spel verbindingen uit. Hoe langer de verbinding, hoe meer punten. Elk groepje krijgt 3 verbindingen en mag er twee houden. Elke verbinding die op het einde van het spel voltooid is, is punten waard. Elke verbinding die niet voltooid is, is op het einde het helft van het aantal punten in minpunten (zie ook nog puntentelling).

Vervolgens mag elk groepje om de beurt een of meerdere kleuren nemen en leggen. De volgorde bepalen we in het begin van het spel door een vraag zo correct mogelijk te beantwoorden: “Hoeveel dieren zijn komen er elke dag op Vlaamse wegen om?” (Dieren onder de wielen van Natuurpunt: 14000 ). Na de eerste ronde houden we deze volgorde aan. Bij het leggen is het de bedoeling dat ze verbindingen maken tussen de gebieden. Een verbinding kan pas geclaimd worden wanneer je voldoende kleurkaartjes hebt om deze volledig te leggen. Het kan dus dat andere groepjes sneller zijn... Een afgewerkte verbinding is punten waard, maar het einddoel is om zoveel mogelijk routekaartjes af te werken: deze zijn véél punten waard.

Het nemen van een of meerdere kleurkaartjes gebeurt echter niet zomaar. Vooraleer de groepjes kleurkaartjes mogen kiezen, moeten ze een opdracht doen of een vraag beantwoorden. Het groepje dat het traagst was of het minst goed scoorde, mag één kleurkaartje nemen. Het volgende groepje twee enz. Het maximum is 4: indien er meer dan 4 groepjes zijn, tel dan omgekeerd: het best scorende groepje mag 4 kleurkaartjes nemen, het volgende 3, dan 2 en al de rest één. (Dit valt aan te passen aan de grote van de groep, tempo van het spel…)

Eventueel kan er ook gedobbeld worden: bij alles onder 3 krijgt elk groepje 1 kaartje, alles vanaf 4 is het een vraag of opdracht.

De opdrachten en vragen zijn:

 • Vragen

  • Hoeveel ecoducten zijn er in Vlaanderen? (meest dichtbij is meest punten)

   • 6

  • Waar of niet waar: er is in Vlaanderen al een wolf overleden door een auto (snelst juist)

   • Waar

  • Hoeveel ongelukken met dieren zijn er jaarlijks?

   • 6.000.000 slachtoffers

  • Waarom is uitwisseling van dieren tussen natuurgebieden belangrijk?

   • (Trefwoorden staan in vet): Dit maakt de diersoorten robuuster, er is meer (genetische) diversiteit, dus ze zijn beter bestaan tegen externe drukken

  • De meeste stukken natuur in Vlaanderen zijn niet groter dan…

   • 1 ha (dichtstbij wint)

  • Welke snelweg loopt door het Zoniënwoud?

   • E411 (toegegeven, dit is een moeilijke)

  • Wat zijn stapstenen?

   • (Trefwoorden staan in vet, meeste juist is gewonnen) Kleine stukjes natuur, vaak kleine landschapselementen (1 woord) die dieren toelaten om zich te verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere

  • Hoeveel verkeersslachtoffers zijn er per dag?

   • 14000

  • Noem zoveel mogelijk dieren van de top 10 aangereden en ingegeven dieren

   • Pad, Merel, vos, bruine kikker, merel, rode eekhoorn, steenmarter, houtduif, konijn, bunzing

  • Voor welke dieren is verlichting lastig?

   • Vleermuizen (insecten is ook goed)

 • Opdrachten:

  • Loop zo snel mogelijk als een trein tot punt x

  • Teken op 5 minuten een tuin en leg uit wat je daarin doet om dieren te helpen. Grondigste uitleg wint.

  • ...

 • Uitbeelden: Groepjes beelden iets uit. Als andere groepjes het raden, mag het snelste groepje meeste kleurkaartjes, uitbeelden groepje tweede, dan de rest. Als niemand het raadt, mag iedereen 1 kaartje (Noot: leg hierbij na het uitbeelden ook uit wat het echt is!)

  • Beeld een ‘ecoduct’ uit

  • Beeld ‘versnippering’ uit

  • Beeld ‘lintbebouwing’ uit

  • Beeld ‘postzegelbosje’ uit

  • Beeld ‘Amfibietunnel’ uit

  • Beeld ‘eekhoornbrug’ uit

  • Beeld ‘egelwegel’ uit

  • Beeld ‘Faunabuis’ uit

Puntentelling:

 • Voltooide routes: punten dat op de kaart staan

 • Niet voltooide routes: minpunten = helft van de punten op de kaart

 • Verbinding gelegd: punten = aantal stukken

INKLEDING VAN HET SPEL

Je hebt voor dit spel sowieso een kaart nodig. Dit kan, zoals in de originele versie, een kaart van Vlaanderen zijn, maar je kan het ook toepassen op je afdeling/ruime regio en de natuurgebieden daarin proberen verbinden. Op die manier kan je er reële knelpunten in meenemen, en de ini's eventueel laten nadenken over een actie die dit beter op kaart kan zetten.

Voor Vlaanderen hebben we de volgende routes gebruikt:

 • Gulke Putten - Bourgoyen: 5 punten

 • Bos t’ Ename - Molsbroek: 6 punten

 • Zwin - Blankaart: 6 punten

 • Bosland - Turnhouts Vennengebied: 6 punten

 • Bosland - Vallei van de Zwarte Beek: 7 punten

 • Hallerbos - Bos van Aa: 6 punten

 • Polders van Kruibeke - Moeras van Ganshoren: 8 punten

 • Fondatie van Boudelo - Bos T’Ename: 9 punten

 • Kalmthoutse Heide - Durmevallei: 6 punten

 • Molsbroek - Drongengoedbos: 8 punten

 • Muziekbos - Meerdaelwoud: 10 punten

 • Zwin - Bos T’Ename: 11 punten

 • Maasvallei - Mechels Broek: 11 punten

 • Turnhouts Vennengebied - Moeras van Ganshoren: 12 punten

 • Muziekbos - Fondatie van Boudelo: 10 punten

 • Vallei van de Zwarte Beek - Donkmeer: 15 punten

 • Westhoek - Durmevallei: 15 punten

 • Kalmthoutse Heide - Hallerbos: 15 punten

 • Zwin - Buggenhoutbos: 15 punten

 • Zoniënwoud - Doelpolders: 15 punten

 

 

Voor alle informatie over de kaart, inclusief type verbindingen etc. contacteer je de oorspronkelijke auteur best via jorn.vandevelde@gmail.com