Grond bezetten met bomen: Inheemse soorten VS Exoten!

Brugge

Grond bezetten met bomen: Inheemse soorten VS Exoten!

Doel:

Kort uitgelegd: Bordspel waar je zoveel mogelijk inheemse bomen moet planten. Als het spelbord vol staat (of het duurt gewoon te lang) dan is het spel gedaan! 

Duur:

2 tot 4 uur

Doelgroep
Piep, Ini
Aantal deelnemers
25 tot 50
Aantal begeleiders
4 tot 10
Thema
Natuur, Milieu
Terrein
Natuur
Seizoen
Zomer, Winter, Lente, Herfst
Benodigdheden
Spelbord, Bomenkaartjes

SPELVERLOOP

Er is een boswachter die een nieuw stuk grond wilt beplanten, je verdeeld je groep in een aantal groepen die elk een inheemse boomsoort zijn, deze gaan tegen elkaar strijden om een zo groot mogelijk deel van het bos te bezetten met hun boomsoort. Maar ook de exoten kunnen zich verspreiden op het nieuwe stuk grond, wat alle groepen samen moeten verhinderen. 

Dit spel wordt uitgelegd met drie groepen inheemse boomsoorten, maar je kiest zelf hoeveel groepen je maakt naargelang de grootte van je groep! 
Belangrijk: een boom heeft energie, water en natuurlijk grond nodig om te groeien. Dit is de leidraad van het spel! 

Dus de drie groepen zijn elk een inheemse boomsoort (bv een zomereik, lijsterbes en een berk), elk team/kamp is een moederboom die zijn zaadjes tot op het nieuwe stuk grond wil krijgen. Hiervoor moeten ze naar de centrale post die een groot grid heeft van het gebied (dit is het spelbord), om daar grond te kopen waar ze op kunnen groeien. 

Hoe raken ze nu tot aan de centrale post? 
In de kampen moeten ze energie verzamelen voor ze kunnen vertrekken, hiervoor moeten ze allemaal individuele opdrachten doen (of soms samenwerken) zoals: zoveel keer pompen, een bepaalde afstand lopen... (hierin kan je lekker creatief zijn). Wanneer de leiding in het kamp vindt dat er voldoende energie verzameld is om naar de centrale post te gaan mag de speler het kamp verlaten. 

Maar een boom is niets zonder water, dus elke speler die het kamp verlaat moet ALTIJD een volle beker water bij zich hebben. Morsen ze onderweg water dan keren ze terug naar het kamp om hun beker terug te laten vullen (tegen een opdrachtje of gewoon zo). Elk kamp heeft evenveel bekers, maar niet genoeg om elke speler te laten rondlopen, er moet dus ook af en toe afgewisseld worden (bv 5 bekers in een kamp met 8 spelers). 

De centrale post heeft een groot spelbord/grid en kaartjes van elke inheemse soort die ze op de grond kunnen leggen die die soort koopt. Komt een speler tot aan de centrale post dan kunnen ze grond kopen om hun soort op te planten. De grond kopen ze met een bepaald aantal dennenappels (of iets anders, op voorhand te bepalen), de prijs van de grond kan ook veranderen doorheen het spel (om het sneller of juist trager te laten verlopen). Ze kunnen kiezen om een stuk grond te kopen dat aansluit bij een stuk grond dat ze al hadden gekocht, of om een nieuw stuk grond te kopen dat niet aansluit, maar dat kost natuurlijk meer (want de boom moet veel zaadjes aanmaken waarvan er slechts een klein deel ver geraakt). Als ze tactisch spelen kunnen ze daarmee andere groepen blokkeren om op bepaalde plaatsen te groeien... 
Elke speler kan ook maar max 1 stuk grond kopen per keer dat ze naar de centrale post komen. 

De spelers moeten dus altijd wanneer ze zich verplaatsen een volle beker water bijhebben, deze moeten ze in de centrale post kunnen tonen en daar ook terug uitgieten (in een emmer ofzo, we doen niet aan verspilling ;)), zodat ze sowieso moeten terugkeren naar hun kamp eenmaal ze een stuk grond hebben gekocht. 

Maar laten we ook de exoten niet vergeten!!! Deze kunnen doorheen het spel ook willekeurig gaan groeien op de grond (op het spelbord), dit wordt gedaan door de leiding die in de centrale post zit. Om de exoten weg te krijgen moeten alle groepjes samenwerken. Ze moeten met een bepaald aantal spelers (kies een voldoende groot, maar niet te groot aantal) samen naar de boswachter gaan (kan mee in de centrale post zitten) en hem vragen om de exoten te verwijderen (kan in éen keer alle exoten zijn, of een deel van de exoten). Als ze dit niet doen doorheen het spel kan het natuurlijk zijn dat de exoten op het einde het grootste deel van de grond bezetten en dat zo geen enkel groepje, maar de exoten winnen :(. 

Als extra moeilijk element lopen er ook boemannen ofwel motten en rupsen rond. Zoals je wel weet kunnen motten en rupsen bomen aanvallen. Als een boeman een speler tikt dan moet deze zijn beker water uitgieten en teruggaan naar het kamp. 

Als het spelbord vol staat (of het duurt gewoon te lang) dan is het spel gedaan! Er wordt geteld wie het meeste bomen heeft kunnen planten van zijn soort, en die winnen! Tenzij natuurlijk de exoten het meeste hebben kunnen planten, dan is iedereen verloren!!! 

MATERIAAL

  • Kaartjes met bomennamen op.

    • Als inheemse bomennamen kan je boswilg, zwarte els, zomereik, ruwe berk, rode kornoelje, wilde lijsterbes en/of ratelpopulier nemen. Of je kan je baseren op deze lijst.

    • Als uitheemse boom kan je bijvoorbeeld amerikaanse vogelkers nemen.

  • Spelbord met vakjes ter grootte van de bomenkaartjes.

  • Opdrachtjes om energie te winnen (kan je eventueel ter plekke verzinnen).

  • Een bos waar je het spel kan spelen (of ten minste een boom in de buurt waar ze hun dennenappels/kastanjes/eikeltjes kunnen gaan rapen.

INKLEDING VAN HET SPEL

Je kan zo zot doen als je wilt, boswachterkleren zijn een pluspunt. Je kan de boemannen ook verkleden in rupsen/motten. en het spelbord kan je zo creatief maken als je wilt! 

VARIATIE(S) OP HET SPEL

Is het spel nog te makkelijk, of speel je het met zeer slimme ini's, dan kan je er altijd nog een element aan toevoegen dat ze in de centrale post niet alleen van hun eigen soort kunnen planten, maar dat zo ook tegen een bepaald (hoog) bedrag andere soorten kunnen verwijderen... 
 

SPEL DOOR: LOES BREEKELMANS EN ROBIN VAN DEN BROECK VAN JNM BRUGGE